exo.cat

Recientemente alrededor de 20 personas residentes en Barcelona se han asociado bajo el paraguas de exo.cat.
Este es el nacimiento de una asociación que funcionará como brazo impulsor del despliegue de Redes abiertas de telecomunicación.

Els fins de l’associació són:
La promoció d’una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral,
així com la promoció de comunitats d’usuaris solidàries sobre una base
territorial i veïnal.

Comentarios